Ponad 700 rdzeni obliczeniowych superkomputera przez kwadrans Cztery razy dziennie pracuje pełn parą, żebyśmy dowiedzieli się, Jaka pogie Czeka NAS w dostarczony najbliższych 72 godzin. Tak Przygotowuje się prognozę Pogody w modelu UM w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego je Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Była o tym mowa podczas prezentacji Macieja Szpindlera i Dr. Macieja Cytowskiego z ICM UW podczas Warszawskiego festiwalu nauki. Dr Maciej Cytowski opowiedział, że pronoza Pogody ICM w modelu UM przygotowywana jest z rozdzielczością 4 km. Wyjaśnia, że Mapa Polski i najważniejszych okolic podzielona jest na kwadraty o promieniu 4 km. Siatka w poziomie liczy 498×616 punktów. Dodatkowo Jednak Każdy z żadnych podzielonych jest na 70 przekrojów pionowych. W końcu poówka jest zależna OD Tego, Jak poruszać się b, ą masy powietrza w trójwymiarowej Przestrzeni. Modèle Musi Więc policzyć, co będzie się działo w kilkanaście realizację czasu w ponad 19 mln punktach.

“W miejscach tych wyliczane są konkretne wartości, które NAS Interesują, w kilkanaście realizację czasu”-wyjaśnił cytowski. W prenehanju różne instytucje zajmujące się pronozowaniem Pogody stosować mogą różne MODELE pronz ce. Pour właśnie sprawia, że pronoza prezentowana w diffĂŠrents serwisach Może się diametralnie różnić. Nawet w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego pronozy Pogody Przygotowuje się w dwóch modelach: w Unified Model (UM) opracowanym przez brytyjską służbę météorologiczną met Office oraz w modelu COAMPS z laboratoire de recherche navale des États-Unis. Obie pronozy udostępniane są w serwisie www.meteo.pl. Najświeższe pronozy-Jak zdradził badacz-udostępniane są Obecnie na stronie Instytutu codziennie OK. Łask 7, 12, 19 i 24. Początkowy Stan atmosfery wyznacza się na podstawie jednoczesnych pomiarów na łazience GLOBIE ziemskim. Równania ruchu cząstek powietrza wprowadza się zakładając, że powietrze jest płynem.

Równań tych nie Można rozwiązać w prosty sposób. Kluczowym déruiem, wymagającym Jednak zastosowania komputerów, założenie jest, że atmosferę Można w przybliżeniu opisać jako Wiele dyskretnych elementów, na które oddziaływają rozmaite Procesy fizyczne. Komputery wykorzystywane są do obliczeń zmian w czasie temperatury, ciśnienia, wilgotności, prĩkości votre i innych wielkości opisujących Element powietrza. Zmiany tych własności fizycznych powodowane są przez rozmaitego rodzaju Procesy, Takie Jak wymiana ciepła i masy, DADCP DESZCZU, Ruch nad górami, powietrza tarcie, konwekcję, Wpływ promieniowania słonecznego, oraz Wpływ oddziaływania z przez cząstkami powietrza.